See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

20170623 170623 0050   20170623 170623 0082 0  20170623 170623 0039

          22-23 มิถุนายน 2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 1/2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมกัน และ  ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาการหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ,  เจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนนักศึกษา และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  พระสงฆ์จากวัดกลางอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์  รวมถึงฝ่ายต่าง ๆในหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ.  ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด 

        

 

   ball  


          ภาคเรียนที่ 1/2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ได้จัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติดและภัยเอดส์  
ขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2560  โดยมี 4 ชนิด กีฬา เช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง แต่
ละกีฬาแบ่งออกเป็นประเภทชาย และหญิง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ในรั้วฟ้าขาว และให้นักเรียน-นักศึกษา ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติดและภัยเอดส์ โดยมีคณะครูอาจารย์ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท.  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.บุรีรัมย์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

103 106 101
102 104 107

วันที่ 28 มีนาคม 2559. วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 

เวลา 9.45 นาที นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และแขกผู้มีเกียรติ ท่านผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา  ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้  

IMG 2017  DSCF6478 
DSCF6384  DSCF6392
 DSCF6973  DSCF6397  
     

วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ร่วมกับ บุรีรัมย์ยนตการ (BRY)  ตัวแทนผู้ขายรถจักรยานยนต์ HONDA ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำนักเรียน-นักศึกษาแผนกช่างยนต์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24  คน  เข้าโครงการอบรม-และสอบมาตราฐานวิชาชีพ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ณ ศูนย์ HONDA  จังหวัดบุรีรัมย์  

17357178 1369350123132201 350116622 o 17342074 1369350053132208 1568995055 o 17357211 1369350019798878 1008547844 o 17357128 1369350089798871 1476880354 o

Go to top