See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

ชลบร 5   bold nangrum a5 600   turtle2

          วันที่ 2 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงาน โดยนำนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เดินทางไปจังหวัดชลบุรี
เยี่ยมชม

1. วัดเขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสม ล้านนา ความสูง 109 เมตร
2.เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทย ประจำการในส่วนกำลังรบของกองทัพเรือ เป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปน
3.
หาดนางรำ อยู่ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศ ชายทะเลที่สวยงาม มีชายหาดทรายละเอียด และน้ำทะเลใสสะอาดแห่งหนึ่งของทหารเรือ ที่เปิดให้คนทั่วไปได้มาสัมผัส นอกจาก ทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว หาดนางรำยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สโมสรบริการอาหาร เครื่องดื่ม โดย เฉพาะอาหารทะเลสด ๆ รสชาติเยี่ยม ราคาเป็นกันเอง อาคารพักรับรอง ทั้งห้องปรับอากาศ และธรรมดา และพื้นที่สำหรับผู้ที่ชอบ บรรยากาศกางเต็นท์เป็นหมู่คณะ และส่วนตัว หาดนางรำ นั้นมีความยาวตลอดชายฝั่งประมาณ 200 เมตร สุดปลายชายหาดคือ แหลมปู่เจ้าอันเป็นที่ประดิษฐาน ของ ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
4.ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ ชลบุรี

 

e11   e33    e22

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.  วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซด์สถานศึกษา และ โปรแกรมบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  Std 2011"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม Joomal 3.0
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรม Joomal 3.0
  • สามารถติดตั้งโปรแกรมบริหารสถานศึกษา Std2011  ได้ 
    สามารถใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา Std 2011 ได้ 

 

Go to top