See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ร่วมกับบริษัทอึ้งทงกี่ จำกัด ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรถจักรยาน YAMAHA ในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมระบบหัวฉีด และการใช้เครื่องมือพิเศษรถจักรยานยนต์ YAMAHA ทำให้นักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ได้รับความรู้ และเทคนิค ใหม่ๆ จากวิทยากรทีมช่างของบริษัทฯ     

17274570 1369349693132244 1265485248 n 17351207 1369349653132248 1359353666 n 17352662 1369349873132226 223689230 n

วันที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น. สำนักความร่วมมือ บริษัทซีพีออล์ ได้จัดกิจกรรมทวิสัมพันธ์ 

17349562 1369348356465711 1963894380 o 17342301 1369352716465275 707041799 o 17311859 1369347693132444 251901314 o
17356811 1369348259799054 1381145506 o 17357272 1369347659799114 825373587 o 17357628 1369348153132398 32547301 o

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ  วันที่ 7-8 มีนาคม 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ  ได้ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2559

1   2 

โครงการบริการวิชาชีพ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ออกให้บริการดูแล ซ่อมบำรุง และให้ความรู้ แก่ชุมชน ณ.โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

5    6    7    8

                                                                                                                                     

Go to top