See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

20170707 170709 0023 20170707 170709 0010 20170707 170709 0015 0 20170707 170709 0003
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560

มื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.  : ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดบ้านพลวง ต.สวายจีก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ เริ่มจากพิธีทางสงฆ์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ถวายเทียนเข้าพรรษา และจตุปัจจัย แก่พระสงฆ์และร่วมแห่เทียนรอบพระอุโบสถทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

    

Go to top