See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

20170623 170623 0050   20170623 170623 0082 0  20170623 170623 0039

          22-23 มิถุนายน 2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 1/2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมกัน และ  ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาการหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ,  เจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนนักศึกษา และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  พระสงฆ์จากวัดกลางอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์  รวมถึงฝ่ายต่าง ๆในหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ.  ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด 

        

 

Go to top