See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

   ball  


          ภาคเรียนที่ 1/2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ได้จัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติดและภัยเอดส์  
ขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2560  โดยมี 4 ชนิด กีฬา เช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง แต่
ละกีฬาแบ่งออกเป็นประเภทชาย และหญิง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ในรั้วฟ้าขาว และให้นักเรียน-นักศึกษา ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติดและภัยเอดส์ โดยมีคณะครูอาจารย์ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท.  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดGo to top