See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.บุรีรัมย์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

103 106 101
102 104 107

จัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ  โดยมีนักเรียน-นักศึกษา แผนกพานิชยกรรม สาขางาน การบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ธุรกิจค้าปลีก  ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  และ แผนกบริหารธุรกิจ  สาขางาน การบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ รวมทั้ง ครู-อาจารย์ และบุคลากรภายในวิทยาลัย ในวิชาประมวลผลคำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ. บุรีรัมย์ 3 ท่าน มาเป็นกรรมการ ผู้ทำการทดสอบ 

Go to top