See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

12 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสันติ ชนวัฒน์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ต่อด้วยฝ่ายต่างๆ อาทิ แผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นลำดับถัดไป 

 

Go to top