See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

  • ประกาศผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา V-NET ของนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559    
    ดูผลที่นี้  
  • ประกาศผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา V-NET ของนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ปีการศึกษา 2559    
    ดูผลที่นี้  
Go to top